Aanpasbaar ontwerp: flexibele gebouwen voor een duurzame toekomst

In de huidige tijd weten architecten dat een gebouw dat zó ontworpen is dat slijtage er geen vat op krijgt, en het pand daarnaast eenvoudig aangepast kan worden aan veranderingen in tijden van crisis, belangrijker is dan ooit.

Wat betekenen aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit voor een ontwerp?
Het primaire doel van ontwerpen met aanpassingsmogelijkheden en flexibiliteit is om de levensduur van een gebouw te verlengen. Dit kan door tegemoet te komen aan veranderende sociaaleconomische omstandigheden in de omgeving van het gebouw, zodat het gebouw aangepast kan worden naarmate de behoeften van de gebruiker veranderen. Dit type ontwerp heeft veel voordelen, zoals:

Gunstig voor het milieu
Als de levensduur van een gebouw langer wordt, zijn er minder snel nieuwe grondstoffen nodig voor het realiseren van een nieuw gebouw. Hierdoor wordt voorkomen dat er meer vervuiling en uiteindelijk opwarming van de aarde ontstaat. Er komt namelijk heel veel vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen kijken bij het realiseren van een nieuwe gebouw, denk aan alle milieu-emissies in water, lucht en land die voortkomen uit de winning, productie en constructie van het nieuw gebouw.

Bestendigheid tegen natuurkrachten
Het toepassen van eenvoudige, duurzame en aanpasbare materialen en ontwerpen kan er ook toe bijdragen om een gebouw bestand te maken tegen natuurkrachten als gevolg van klimaatverandering.

Voordelen voor de gemeenschap
Omdat de sloop en nieuwbouw van gebouwen een belasting voor de lokale bevolking kunnen vormen zoals geluidsoverlast, vervuiling (denk aan stof) en verminderde bereikbaarheid, kan het ook voor die bevolking rondom een gebouw grote voordelen hebben als er duurzame materialen en de mogelijkheden tot aanpassingen aan een bestaand gebouw toegepast worden.  

Economische voordelen
Onlosmakelijk verbonden aan aanpassingsmogelijkheden in gebouwen zijn natuurlijk de financiële voordelen. Als gebouwen duurzaam kunnen worden aangepast aan de veranderende behoeften van de gebruikers, dan levert dat financiële besparingen op die vele male gunstiger zijn dan sloop en nieuwbouw.

Dan de vraag: hoe bereiken we deze flexibiliteit in gebouwen?
Zoals eerder al vermeld: hiervoor zijn flexibel inzetbare, duurzame en hoogwaardige materialen nodig om een dergelijk aanpasbaar ontwerp te kunnen maken, dat ook aan toekomstige behoeften kan voldoen.

Solatube daglichtsystemen zijn een eenvoudige, betaalbare en duurzame manier om natuurlijk, gecontroleerd daglicht in een gebouw naar binnen te brengen.

Met de Solatube daglichtsystemen kan daglicht plaatsen bereiken die nooit voor mogelijk werden gehouden. Hierdoor kunnen ruimtes die eerder slechts beperkt gebruikt konden worden door het ontbreken van de ramen, toch benut gaan worden. Dit geldt voor zowel nieuwe ontwerpen als in geval van bestaande bouw.

Wat zijn Solatube daglichtsystemen precies?
Solatube daglichtbuizen beginnen bij koepels die op het dak van een gebouw geïnstalleerd worden en zijn zo ontworpen dat ze zoveel mogelijk aanwezig daglicht opvangen.

Ze transporteren dat licht vervolgens naar de betreffende ruimte via sterk reflecterende buizen, waar  door plafondplaten die het licht diffuus maken het daglicht prachtig verspreid wordt in de ruimte. Daarnaast zijn er ook aanvullende accessoires beschikbaar om het daglicht te ‘regelen’ zoals daglichtdimmers of aanvulling met Ledverlichting.

De door Solatube gepatenteerde technologie filtert de infrarode golflengte van 950 – 2500 nm, waardoor het systeem een volledig spectrum van zichtbaar licht aflevert, zonder de warmte naar binnen te halen. Hierdoor zijn Solatube daglichtsystemen perfect voor warme klimaten waar traditionele dakramen problemen met hitte kunnen opleveren.

Het mooiste is dat het systeem met daglichtbuizen grotere flexibiliteit oplevert in het ontwerpen van nieuwe indelingen van gebouwen, ook als de behoeften van de gebruiker veranderen.

Bij wijzigingen van de indeling in een gebouw kan de koepel op het dak op de oorspronkelijke plaats blijven, maar de buizen en lens kunnen altijd worden aangepast naar een nieuw ontwerp. Plafondafwerkingen kunnen worden vervangen of vernieuwd en nieuwe Led-systemen en daglichtdimmers kunnen worden ingebouwd. Hiermee is er dus een flexibel en betaalbaar, aanpasbaar systeem in het gebouw aanwezig, geschikt voor nu en voor de toekomst.

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief.

We gaan graag voorzichtig om met uw gegevens. Deze zullen volgens de privacyvoorwaarden behandeld worden. Uiteraard worden ze niet gedeeld met derden.